Steun Ons

Maak de realisatie van “de Dirigent” mede mogelijk !
U kunt uw bijdrage rechtstreeks storten op bankrekening:

NL85 INGB 0101 9834 17  t.n.v. St. Kunstwerk Dirigent Kerkrade

Of scan de QR code

Wij zijn een door de Belastingdienst geregistreerde Culturele ANBI Instelling.
Dit betekent dat u als particulier een gift aan onze stichting kunt vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Als onderneming die onder de vennootschapsbelasting valt mag u 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij leggen onze afspraken met sponsoren schriftelijk vast. Donateurs ontvangen geen contract maar wij vermelden uw naam (zonder vermelding bedrag) op onze website, tenzij anonimiteit wordt gewenst. Voor donaties vanaf € 250,- geldt een terugbetaalverplichting onzerzijds van 85% van het op onze rekening gestorte bedrag, indien de plaatsing van het kunstwerk niet is doorgegaan op uiterlijk 1 januari 2027. De resterende 15% blijven voor onze stichting beschikbaar voor externe organisatie- en voorbereidingskosten. Voor alle duidelijkheid, bestuursleden en leden Raad van Advies en Toezicht ontvangen geen vergoedingen. Het is voor de werving van subsidies voor ons van groot belang dat we substantieel eigen middelen inbrengen.

Heeft u vragen of wilt u sponsor worden, neem dan contact met ons op.