De Ambassadeurs

Een prachtig initiatief!
Waar de energie van de zon kracht geeft aan de muziek, blaast de wind de muziek de ruimte in.
Waar zon en wind elkaar treffen is het “De Dirigent” die de energie in het orkest opwekt en de muziek laat klinken.

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, Limburgse Bond van Tamboergezelschappen en Verbindend Koor Netwerk Limburg

Stichting Klankkleur Limburg

Als er één regio is die ervaring heeft met de energietransitie dan is het wel de Oostelijke Mijnstreek.
Dit mooie initiatief symboliseert de ervaring die de Oostelijke Mijnstreek heeft opgedaan en zal daarom ook mensen van buiten onze regio aanspreken.
Ik zou het mooi vinden als dit soort burgerinitiatieven met energie vanuit de samenleving tot stand komen.

Silvio Erkens

tweede Kamerlid

Culturele identiteit krijgt vorm in taal/dialect, muziek en beeldende kunst.
Daar waar een of meer hiervan tot uitdrukking worden gebracht – zeker als ze geworteld zijn in lokale omstandigheden – betekenen ze een verrijking van de leefomgeving.
Succes met de realisering.

Lei Heijenrath

Neerlandicus, dialectkenner

Kunstwerk “de Dirigent”

Gemeente Kerkrade, een gemeente met een groot hart voor Cultuur. De gemeente draagt al vele jaren het wereld evenement WMC op handen!
Een nu krijgt de gemeente Kerkrade de kans een uniek kunstwerk mede te realiseren.

Voor het allereerst worden de nieuwe energiebronnen Zon en Wind op een uiterst kunstzinnige wijze verbonden en brengen samen een ongekende muzikale ervaring tot leven.

Met een ode aan de harmonie- en fanfare traditie verbindt dit vernieuwend kunstobject het WMC met de toekomst en geeft Klankstad Kerkrade, de Parkstad en Provincie Limburg een ereplaats met de kunstzinnig benutting van de vernieuwende energie-elementen.

Gaarne zou ik ook de nieuwe energie- bedrijven en -onderzoeksinstellingen die Limburg rijk is gaarne uitnodigen mede “eigenaar” te worden van dit kunstwerk.

Gemeente Kerkrade neem de kans en draag niet alleen het WMC maar steek de handen uit de mouwen om dit vernieuwend kunstwerk “de Dirigent” te realiseren.

Peter Weinstock

Oud directeur Muziekschool Heerlen, Charles Hennen Concours en IBE en DB-lid EMCY. Culturele duizendpoot in Heerlen

Met het kunstwerk ‘De Dirigent’ moet Kerkrade over een paar jaar een bijzonder beeld rijker zijn.

Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs

In d’r oam van d’r wink  klinke moeziektuen
umerme lu van os bis wes
va zude bis norde
sjenke inne ieëwieje tsieter vuur inne zonnedans
va diech en miech

Wim Heijmans

stadsdichter van Kerkrade

Als oud-wethouder van de gemeente Kerkrade was ik indertijd meteen enthousiast over het initiatief “de Dirigent”.
Het windzeil en de schaal symboliseren en enthousiasmeren de weg naar een nieuwe toekomst.
Ik hoop dat velen geïnspireerd zullen raken door dit prachtige initiatief.

Huub Wiermans

voormalig wethouder

Het concept van het kunstwerk, dat reageert op de natuurlijke elementen van zon en wind, en de verbinding met blaasmuziek als symbool voor de gemeenschap, is zowel innovatief als betekenisvol.

Wij zijn vereerd en enthousiast om als ambassadeur bij te dragen aan het succes van dit bijzondere Gesamtkunstwerk “De Dirigent”.

Wij erkennen de waarde van kunst als middel om maatschappelijke verandering en reflectie te stimuleren. Het streven naar een gemeentegrenzen overschrijdend monument dat het verhaal van de regio vertelt, is iets waar wij ons graag achter scharen.

Stijn Waterval

Parkstad Limburg Theaters

“Een mooi initiatief, bijzonder
waarin heden en verleden, de mijn en muziek samenkomen
klanken in zon en wind”

Jack Vinders

zanger/entertainer

“Een prachtig initiatief waar alles inzit. ‘Een energietransitie’ die ons allen aangaat.
Mooi ontwerp van Hub Pasmans en Hardy Mertens mag daarbij niet ontbreken.
Het kunstwerk is een welkome aanvulling op de vele beelden met een verhaal in onze stad.
Vooral echter een bezinning waar we vandaan komen en naar toe gaan.
Alles had niet mooier kunnen worden uitgebeeld!
Met vaste hand worden ‘gedirigeerd ‘naar de toekomst.”

Jos Som

voormalig burgemeester

Discovery museum zet zich in voor een betere wereld en stimuleert met haar activiteiten zorg voor onze aarde.
Het kunstwerk “de Dirigent” symboliseert de noodzakelijke transitie in duurzaamheid die wij met zijn allen moeten omarmen en verbindt met de stad die muziek ademt.
Discovery museum en “de Dirigent”, met respect voor historie naar het nieuwe denken van Kerkrade.

Hans Gubbels

directeur Discovery Museum

ZON EN WIND bepalen weer en bestaan voor alle mensen, overal. Ook in Kerkrade, waar mijnbouw en muziek energie aan de samenleving gaven.
En waar muziek in de toekomst zit.

Hans Bosch

bestuurder WMC/voormalig wethouder

Buitengewone mensen, waaronder de zeer gewaardeerde componist Hardy Mertens en beeldend kunstenaar Hub Pasmans willen hun naam en creativiteit verbinden aan dit kunstwerk dat er mijn inziens zeker moet komen.

Het laat zien dat muziek een belangrijke rol speelt in de Kerkraadse samenleving. Iets dat we meer dan ooit moeten koesteren en uitdragen. Want muziek spreekt geen één taal, het spreekt de vele talen van ons hart. Muziek verbindt zonder te oordelen en beweegt mee op de deining van de tijd, van de samenleving.

Laat het ons vooral blijven verbinden!

Vivian Lataster

founder/voorzitter Bruis

Zon en wind brengen kunst tot leven.
Natuurlijke energie laat muziek klinken.
Een innovatief initiatief dat steun verdient!

Toon Peerboom

Muziekfederatie Kerkrade

Muziek behoeft geen beeld. Het spreekt tot ons zonder woorden. De dirigent bepaalt hoe de compositie klinkt, hij heeft controle.
Zijn beweeglijkheid dient de muziek.
Dit kunstwerk belichaamt de beheersing van de muziek evenzo als de onvoorspelbaarheid van de natuur waarin de energie vrijkomt en het zonlicht stroomt.
De mens wil beheersen terwijl de natuur bepaalt.

Janine Kitzen

opera/musical zangeres

“Zoals dans een nieuw licht laat schijnen, en muziek een frisse wind laat waaien, zo verklankt en verbeeldt dit kunstwerk de beweging die we samen maken naar een nieuwe energie.

SMK laat je groeien, daarom steunen wij dit burgerinitiatief”.

John Gubbels

directeur SMK muziek &dans

Kunst in de openbare ruimte is belangrijk omdat het altijd tot reacties leidt en zo tot denken aan zet.
In een tijd van globalisering, populisme en mondiale transities krijgen lokale burgerinitiatieven extra zeggingskracht.
In het initiatief voor de dirigent komen burgers en makers uit de omgeving in synergie bij elkaar.
Dat is een duidelijke en krachtige boodschap.

Ivo Rosbeek

architect, musicus, docent architectuur

Kerkrade als klankstad is een begrip in de muziekwereld. De dirigent staat wereldwijd voor de leider en aanjager in de muziek. Met de realisatie van dit kunstwerk in Kerkrade, zouden beiden met elkaar verbonden kunnen worden.

Marc Charlier

Ondernemer

Een bijzonder burgerinitiatief in Kerkrade! Dit te realiseren kunstwerk, waarbij energie van zon en wind zowel visueel als auditief weten te verrassen. Kan het nog actueler? Het goed doordachte plan om het “Gesamtkunstwerk” te realiseren is, volgens mij, een abolute must met een Euregionale uitstraling. Helpt u ook mee voor wind in de zeilen van “De Dirigent? “

Maurice Nijsten

filmmaker

“Wind en zon” klinkt als muziek in mijn oren. Een ware levenselixer. Onmisbaar en generaties verbindend.

Joost Meijs

zanger/entertainer

Een dirigent en de tweede energietransitie hebben enkele vergelijkbare aspecten, hoewel ze op het eerste gezicht heel verschillende domeinen lijken te zijn. In essentie draait het bij beide om het beheren van complexiteit, coördineren van acties en streven naar een positief resultaat, zij het in de muzikale uitvoering of in de overgang naar duurzamere energiebronnen.

Ik ondersteun als professioneel dirigent en artistiek leider van het Wereld Muziek Concours dan ook van harte de realisatie van dit bijzondere kunstwerk voor de stad Kerkrade en de mondiale blaasmuziek.  

Björn Bus

artistiek leider WMC, dirigent

Kerkrade beweegt met de dirigent mee op de golven van tijd en energie. Zo wordt een volgende transitie ingezet. Taal en teken worden op deze manier letterlijk neergezet in de klankstad. Het is immers de toon die de muziek maakt!

Egid van Houtem

directeur-Bestuurder bij Bibliotheek Kerkrade

De zon en d’r wink. ‘t Lit en d’r oam. Oane wille vier nit, kanne vier nit. Koens is d’r oam van ‘t leëve, maat ‘t meujeliech tse leëve. Lieët luete en verdrieft d’r duuster. D’r dierejent jeet ós vuur en noeëte winge ziech noa de zon.

Fer Kousen

buuteredner, presentator

“de Dirigent” is een innovatief kunstproject dat op meerdere lagen werkt. Het beeld is een eye- en earcatcher die muziek, beeldende kunst en de tijdsgeest verstrengelt in een dynamisch totaalconcept. Het is een waardige toevoeging aan de publieke ruimte van klankstad én beeldenstad Kerkrade.

Henk Mertens

dirigent & wiskundige

Weer en wind zorgen voor beweging, leveren energie en geluid. Melodieën van de natuur met altijd weer andere nuances. Muziek in haar oorsprong. 

De mens volgt deze melodieën als door een natuurlijke dirigent geleid en voegt zich in de veranderde omstandigheden die ontstaan. Hoe prachtig om deze zich herhalende transitie in onze stad ook bewust te kunnen gaan opzoeken met de verhoopte realisatie van dit kunstwerk.

Jean Noël

kunst- en cultuurliefhebber

Met dit mooie nieuwe kunstwerk krijgt de term Klankstad Kerkrade nog meer inhoud. Dit mooie initiatief ondersteun ik van harte

Jos Zegers

dirigent

D’r dieriejent

Kanne vier ós nog losse verveure
Óp de toeëne va zon en wink?
Losse vier ós nog durch de natoer keure,
Sjtunt aofe vuur zaache wie ’t allerklingste kink?

Koens reët eroes, oane doebele boam,
Ze kan van alles en nog jet zieë.Ze verwermt ’t hats, d’r miensj kriet oam,
Uvver de jrenze van hallo en adieë.

Wie moeziek ummer werm kan vernuie,
Los d’r tsouwval mar dieriejent sjpille,
’t Is mar wat d’r jek d’rvan maat.

In de tsouwkónft zal alles nog ins bluie,
Zoeë lang wie zon en wink wille,
D’r dieriejent is vuur alles paraat.

Paul Weelen

schrijver, singer/songwriter

Zon en wind zijn uitdrukkingsvormen van de opperdirigent des levens. Zelf mogen we op die golven van liefde onze eigen klanken en ontwikkelingen expressief als mens tot uitdrukking brengen.

Ik ben er trots op dat Kerkrade zo’n mooie en gezonde voedingsbodem is voor deze universele muzikale energie en daarom past dit kunstwerk voor de volle 100% in de wereld klankstad!

Ik ondersteun dit van harte!

Guido Dieteren

violist/orkestleider